Skip to main content

Vonnis Rechtbank Zeeland west brabant 22 september 2021
De hoofdvordering die Mr Rob Bedaux namens de gedupeerden heeft ingesteld is toegewezen.
Nedtrain is als materieel werkgever aansprakelijk voor de blootsteling aan chroom6 gezien ook de ernst van de overtredingen niet alleen voor COPD, long-, neusschot-, strottenhoofd- en maagkanker, huidzweren, maar nu ook voor: angst, onzekerheid, depressiviteit, cognitieve stoornissen (geheugen/concentratie). Dit geldt ook voor de gemeente Tilburg als formele werkgever.
De kernoverwegingen zijn:

deze gezondheidsschade van dien aard kan zijn dat er sprake kan zijn van een levensbedreigende of ernstig invaliderende ziekte en (6) de gevolgen voor de gezondheid zich ook pas na lange tijd kunnen manifesteren, in samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een situatie waarin de nadelige gevolgen voor eisers, zoals bijvoorbeeld angst voor gezondheidsschade, zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106, onder b, BW kan worden aangenomen.
Het verweer van NedTrain dat niet valt in te zien hoe het niet weten van de aanwezigheid van chroom-6 kan leiden tot angst wordt gepasseerd, nu evident is dat eisers inmiddels wel wetenschap hebben van hetgeen waaraan zij zijn blootgesteld, en de mogelijke ernstige gevolgen die dit voor hen heeft dan wel kan hebben. Bovendien wordt hier de kern van de zaak geraakt, nu van NedTrain verwacht had mogen worden dat zij door te handelen dit lange tijd niet weten had voorkomen.

De gedupeerden krijgen een volledige schadevergoeding voor de opgemelde gezondheidsschade, die wel nader individueel moet worden aangetoond dan wel minimaal aannemelijk moet worden gemaakt. Nedtrain is tegen dit vonnis in beroep bij het Gerechtshof Den Bosch. De zaak werd geïntroduceerd 8 februari 2022.

Bent U gedupeerde en wenst U schadevergoeding te verhalen? Neem dan contact met Bedaux Advocaten op.