Skip to main content

Verkeersongevallen

Meestal staat hierbij de aansprakelijkheid vast en kunt U de advocaat van Uw keuze inschakelen. De kosten van die advocaat worden vergoed.

In tegenstelling tot de bedrijfsongevallen is letselschade ten gevolge van een verkeersongeval ietwat eenvoudiger als het gaat om aansprakelijkheid, zeker als vaststaat wie de schuldige, oftewel de veroorzaker van de schade is. Mocht de veroorzaker onbekend zijn bij een wel waarschijnlijke toedracht kunt u het Waarborgfonds aanspreken.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval dat is veroorzaakt door de schuld van iemand anders, is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding. Bij evidente aansprakelijkheid van de ander worden de kosten van rechtsbijstand vaak wel geheel vergoed. Dus kies de goede en best opgeleide LSA- advocaat.

Het is verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen en niet iemand die enkel jurist is of iemand kent die rechten gestudeerd heeft. Letselschade is een ingewikkeld en omvangrijk vakgebied.

Kies een gekwalificeerde letselschade advocaat, lid van de LSA en géén jurist zonder opleiding. De verzekering vergoedt meestal al uw schade dus ook de  kosten van uw advocaat. Dus neem dan wel de goede LSA-advocaat.

Iemand met een mr. titel is nog geen advocaat, laat staan een letselschade advocaat.

Een letselschade-advocaat is niet alleen een jurist, maar moet voldoen aan de volgende eisen (zie LSA kwaliteitseisen):

 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam,
 • examen behaald van zware specialistenopleiding,
 • aantoonbaar merendeels werkzaam zijn aan letselschades,
 • zijn vak jaarlijks onder hoge eisen en zware studie bijhouden
 • kan dus ook effectief de tegenpartij in rechte betrekken en de vordering met een veroordeling tot betaling sanctioneren.
 • daarnaast is mr. R.M.W.H. Bedaux lid van de Werkgroep Arts en Advocaat,
 • lid van de ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

Door de ervaring van onze letselschade specialisten wordt eerder aansprakelijkheid gevestigd, kan de bewijslast over de toedracht ten laste van de veroorzaker omkeren en krijgt een slachtoffer vaak een hogere schadevergoeding omdat er geen schadeposten over het hoofd worden gezien.

Er zijn dan twee soorten schade die u kunt claimen: materiële en immateriële schade.

 • Materiële schade: Deze is tastbaar. Te denken valt naast de autoschade aan verlies verdienvermogen (minder inkomen), medische kosten, huishoudelijke hulp, hulp door familie, aanpassingen in uw woning of aan uw voertuig, kosten zonder nut (gekochte skikleding als u niet meer kunt skiën) en studievertraging.
 • Immateriële schade: Deze is minder tastbaar. Hierbij kunt u denken aan leed of pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten.

Een verkeersongeval kunt u niet alleen krijgen als bestuurder van een auto, motor, scooter, of fiets, maar ook als inzittende van een auto, bus, of trein.

De meest voorkomende letselschade bij een verkeersongeluk zijn kneuzingen, hoofdletsel en een whiplash. Afhankelijk van impact kan de kwetsbaarheid van meer of minder zijn. Als u als voetganger of fietser wordt aangereden door een auto, heeft U meestal minimaal recht op 50% van Uw schade zelfs ook als u de verkeersfout maakt.

Ná het verkeersongeval

Zorg bij letselschade na een verkeersongeval altijd dat U Uw gezondheidsschade binnen 48 uur meldt bij een arts. Ook is het zaak dat U de situatie zo goed mogelijk in kaart brengt of nog beter, door de politie in kaart laat brengen. Zorg eventueel voor foto’s van de plek van het ongeval en de schade. Ook kunt u informeren naar getuigen die een verklaring willen afleggen.  Een goed ingevuld en ondertekend schadeformulier kan ervoor zorgen dat de juiste toedracht van het verkeersongeval later niet meer ter discussie staat. Dit, omdat lichamelijke/psychische  schade ook later naar boven kan komen. Dan is het wel goed om alles over het ongeval vast te leggen, om discussies achteraf te voorkomen. Kortom, ook hier geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Whiplash 

Ontstaat veelal na een achteropaanrijding. Als dat met een redelijk grote snelheid plaatsvindt ontstaat een slingerachtige uitrekkende beweging van het hoofd ten opzichte van de romp, die door de rolgordel op zijn plaats wordt gehouden. De hersenen botsen tegen de binnenkant van de schedel, het halsgebied wordt uitgerekt.  Een verdikking kan op de zenuwen in het halsgebied blijven drukken en een prikkeling op een zenuw teweegbrengen. Waar de zenuw eindigt is die prikkeling voelbaar bv door tintelingen, een doof gevoel en/of pijn. Vaak zijn die klachten niet te meten op een röntgenfoto en wordt Uw schade afgewezen. Ook worden er veelal ook andere life-events van vroeger gevonden en aangewezen door de verzekeringsmaatschappijen als mogelijke oorzaak. Dit maakt de rechtsgang vaak ingewikkeld, stressvol en lastig. Zorg bij zo’n letsel dat U een  goede letselschade-advocaat neemt met de nodige kennis en ervaring. Een niet getrainde of niet goed opgeleide rechtshulpverlener wordt het bos ingestuurd.

Als die klachten niet ingebeeld lijken, niet voorgewend zijn, kunnen ontstaan uit het ongeval en er geen andere medische redenen worden gevonden voor de klachten, dan wordt die gezondheidsschade wel in een contante rechtspraak erkend en causaal aan het ongeval gekoppeld.

Wij helpen u graag verder

Filter

Whiplash hoofdlijnen:

U moet die schade uit het verkeersongeval aannemelijk maken. Het moeten dan klachten zijn:

 1. Die uit het ongeval kunnen worden verklaard.
 2. waarvoor een alternatieve verklaring ontbreekt, dus geen andere oorzaken.
 3. Waarvan niettemin objectief vastgesteld kan worden dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend, en niet overdreven zijn.

Bedaux Advocaten kan u bijstaan bij letselschade ontstaan uit een verkeersongeval.

Wij helpen u graag verder

Filter