Skip to main content

Tarieven

Tarieven en (gesubsidieerde) rechtsbijstand

 

Duidelijke afspraken, heldere tarieven

Mensen maken zich vaak zorgen over de kosten van het inschakelen van een advocaat. Dat hoeft niet bij Bedaux Advocaten. U kunt om te beginnen vrijblijvend contact opnemen. Een eerste oriëntatie is gratis.

Wij informeren u dan vooraf over de mogelijkheden, kosten en mogelijke opbrengsten. Indien aansprakelijkheid wordt aanvaard kunnen de advocaten vrijwel altijd worden verhaald op de tegenpartij. We garanderen u dat we u voor U vechten voor een volledige schadevergoeding en U van begin tot eind op de hoogte houden. Dat gebeurt vaak niet of te weinig.

Als we voor u aan het werk gaan dan doen we dat niet eerder dan dat aan u volstrekt duidelijk is wat de kosten kunnen zijn. We leggen u eventuele bijkomende kosten uit en bespreken wat de mogelijkheden zijn om de kosten te verhalen. En u kunt van één ding zeker zijn: aan verborgen kosten doen we niet.

Bedaux Advocaten houden de kosten voor u altijd zo beperkt mogelijk. We werken ook wel met vaste tarieven voor veel voorkomende juridische aangelegenheden.

Niet iedere zaak leent zich echter voor behandeling op basis van een vast tarief. Bij langdurige dossiers en adviestrajecten hanteren we een uurtarief. Ook dan maken we een inschatting van onze werkzaamheden en wegen we met u de kosten en baten af voordat we aan het werk gaan.

Betaald uw rechtsbijstand verzekering de kosten?

Het is vaak mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten voor juridische bijstand dekt. Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020 zijn Nederlandse verzekeraars verplicht de kosten met betrekking tot de rechtsbijstand in de voorbereidende fase (dus de fase naar aanloop van een procedure) én de kosten van de gerechtelijke of administratieve fase van de advocaat of externe procesvertegenwoordiger naar keuze volledig te vergoeden, dus met inbegrip van voorbereiden (dossierstudie, analyseren, strategie), overleggen, correspondentie, besprekingen, rechtsbijstand ter voorbereiding op mediation, rechtsbijstand tijden mediation, schikkingspogingen en de effectuering van de schikking.

U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. We helpen u, waar nodig, de aanvraag bij uw verzekering te doen. De kosten voor mediation worden door steeds meer verzekeringen vergoed.

U hoeft dus niet genoegen te nemen met een niet goed opgeleide jurist.U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. Bedaux advocaten is u hierbij graag van dienst.

U als verzekerde staat het dus vrij om te kiezen wie in een gerechtelijke procedure als raadsman optreedt.

Als uw verzekeraar niet akkoord wenst te gaan met úw zienswijze, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Middels deze wettelijk vastgelegde regeling is het mogelijk om een bindend advies bij een externe advocaat (wederom naar vrije keuze) te verzoeken. Bedaux Advocaten is u hierbij wederom behulpzaam om úw recht te halen !

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U mag niet te veel verdienen.
  • U mag niet te veel vermogen hebben.
  • De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
  • U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.

 

De inkomensgrenzen en de tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rechtsbijstand.nl.

 

Griffierechten en proceskosten niet vergoed

Rechtsbijstand dekt alleen de kosten van juridische bijstand. Griffierechten en medische kosten vallen hier niet onder. Zie ook www.rechtspraak.nl.

De proceskosten (kosten van onder meer deurwaarder, dagvaarding, getuigen) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u die proceskosten zelf betalen.