Skip to main content

Onze advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

mr. R.M.W.H. Bedaux staat geregistreerd op hoofd-(en sub)rechtsgebieden:

 Algemene praktijk (liefst rekentechnisch en omvangrijk)

 Letselschade

 Gezondheidsrecht

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen per geregistreerd hoofdrechtsgebied.