Misdrijven

Wanneer u door een ander verwondingen, blessures of ander letsel opgelopen heeft en u hierdoor materiële of immateriële schade heeft opgelopen, is sprake van letselschade. Indien iemand anders verantwoordelijk is voor het letsel dan heeft u als slachtoffer recht op een schadevergoeding. De letselschadevergoeding is een geldbedrag om u als slachtoffer te compenseren voor de geleden lichamelijke en/of geestelijke schade. Letselschade kan ontstaan na een bedrijfsongeval, verkeersongeval, medische fouten maar ook na een ruzie of overval.

Wat valt allemaal onder letselschade

Letselschade omvat alle schade die een slachtoffer oploopt na een ongeval. Dit kan materiële, maar ook immateriële schade zijn. De letselschadeclaim wordt opgebouwd uit de verschillende schadeposten. Enkele voorbeelden van schadeposten die onder letselschade vallen zijn:

  • Medische kosten
  • Smartengeld
  • Verlies van inkomsten
  • Verlies van zelfredzaamheid

Naast deze schadeposten vallen er nog veel meer zaken onder letselschade. Een letselschadespecialist kijkt altijd naar de persoonlijke situatie van het slachtoffer, zodat er geen schadeposten gemist worden.

Stappen bij letselschade

Een slachtoffer in een letselschadezaak moet een aantal stappen doorlopen om een schadevergoeding te krijgen:

  • Stel de andere partij aansprakelijk
  • Documenteer alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten
  • Verwerk alle geleden schade in een letselschadeclaim
  • Dien de schadeclaim in bij de verzekeraar van de tegenpartij

Bovenstaande stappen zijn belangrijk in elke letselschadezaak. Een slachtoffer kan dus zelf het hele traject regelen. Het is echter verstandig om een letselschade advocaat of jurist in te schakelen. Door de ervaring van onze letselschade specialisten krijgt een slachtoffer vaak een hogere schadevergoeding omdat er geen schadeposten over het hoofd worden gezien.

Wij helpen u graag verder

Filter