Skip to main content

Bedaux Advocaten wikkelt de schade af door een val uit de klimmuur juni/juli 2020. Lees hieronder het succesverhaal.

Een jonge sportieve dame, als high potential in opleiding bevindt zich 13 meter hoog aan de top van een klimmuur in Amsterdam. Een korte tijd daarvoor is iemand aan zo’n klimmuur dodelijk verongelukt. Dit overkomt haar niet, zij is immers gezekerd door een vriendin als klimpartner. Haar vriendin onder in het sportcomplex zekert haar met een karabijnhaak aan het zelfde touw dat aan cliënte bevestigd is. Die borging heeft tot doel dat, als de klimmer valt, de klimpartner omhoogschiet en de val breekt.

Een jongen aan de bar biedt de vriendin een drankje aan. Zij loopt richting die jongen, het touw staat te strak. Ze koppelt de karabijnhaak in een onbedachtzaam moment even los.
Precies op dat moment valt mijn cliënte. Het schuren van het touw tegen de haak breekt nauwelijks de val. Ook voelt cliënte het contragewicht van haar klimpartner niet. Cliënte valt 13 meter omlaag op een houten vloer en breekt bijna alles. Wonder boven wonder overleeft zij de val.
Na wat heen en weer geschrijf accepteert de aansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheid. Er is van opzet bij de klimpartner geen sprake.

Na een succesvolle re-integratie komt cliënte een groter aantal jaren later op een 5x hoger loonniveau dan dat ze voor het ongeval had verdiend. Dat maakte de zaak financieel ingewikkeld. Mr. R.M.W.H. Bedaux had het verlies verdienvermogen spiegelend berekend op basis van het verschil in inkomen steeds over zeven jaren terugrekenend.
Deze methode werd toegewezen ook haar toekomstschade.

Als U gaat klimmen op zo’n klimmuur, zorg voor zekerheid, een goede borging en een goed geïnstrueerde klimpartner. Vertel Uw klimpartner dit verhaal. Mr. R.M.W.H. Bedaux is een van de weinige advocaten die aan preventie doet.

Heeft u letselschade? Neem dan contact met Bedaux Advocaten op.