Skip to main content

Cliënt R. werkte in de jaren 1966 tot 1971 bij Defensie als monteur. Hij schuurt en repareert legervoertuigen. De reparaties geschiedden door de onderdelen uit het voertuig te sleutelen, schoon te maken met trichloorethyleen en daarna te ontvetten in een bad van benzeen. Dit gaat met grote hoeveelheden vloeistoffen gepaard. Die vloeistoffen werden aangeleverd in grote vaten.

Na 1971 ging cliënt elders werken en kwam nooit meer in contact met gevaarlijke stoffen. Cliënt kreeg in 1976 last van duizeligheid, geheugenverlies, spraak- en evenwichtsstoornissen. Cliënt meldde zich ziek, maar de oorzaken van zijn klachten bleven duister.

In 2014 raadpleegt cliënt Bedaux en vraagt zich af of zijn schade mogelijk is veroorzaakt door chroom 6. Bedaux wist dat trichloorethyleen een ataxie kan veroorzaken, een verschrompeling van de hersenen met soortgelijke klachten als die van cliënt.

Cliënt ontdekt dus medio 2014 voor het eerst dat zijn gezondheidsschade is veroorzaakt door het werk bij Defensie meer dan 30 jaar geleden. Probleem was dat de korte verjaringstermijn van vijfjaren in 2014 is aangevangen maar de lange verjaringstermijn van 30 jaren is verlopen. De vordering is dan verjaard. Op de aansprakelijkheidsstelling verweert Defensie zich daarmee. In juni 2018 komt Defensie in de chroom 6 kwestie de gedupeerden tegemoet met de toezegging geen beroep op verjaring te doen. Mr. R.M.W.H. Bedaux houdt Defensie aan die toezegging en stelt dat dit ook geldt voor cliënt. Defensie laat daarop haar verweer varen en benoemt een door Bedaux in 2019 voorgestelde neuroloog. Deze neuroloog stelt vast dat cliënt lijdt aan ataxie en dat dit soort hersenletsel kan ontstaan door het intensief gebruik van trichloorethyleen enerzijds, maar ook uit intensief gebruik van alcohol en/of roken of uit een dna-gebrek, dus soortgelijke hersenafwijkingen in de familie.

De neuroloog achtte die uitzonderingen bij cliënt echter niet van toepassing. Op grond daarvan heeft Defensie in 2020 aansprakelijkheid erkend voor trichloorethyleen en cliënt in juli 2021 volledig schadeloos gesteld met een belastinggarantie in de richting van het door Bedaux berekende bedrag.

Heeft u ook schade opgelopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met Bedaux Advocaten op.