Marcus Aurelius Douwes, juridisch medewerker

[Rechtsgeleerde]

Nu het recht de verhoudingen regelt tussen mensen en die verhoudingen in de loop der tijd enkel in naamgeving en met geringe percentages wijzigen, blijven de in het recht geregelde verhoudingen globaal gelijk.

 

Marcus Aurelius gaf als Romeinse keizer in de jaren 160-180 een aanzet voor het Romeinse recht en was een rechtvaardig en menselijk heerser.

In zijn in het Grieks geschreven Ta eis heauton, beschrijft hij hoe men te midden van een conflict gemoedsrust kan vinden en behouden door het volgen van de menselijke intuïtie als bron van wijsheid, wederkerigheid, rust, begeleiding en inspiratie.

Daarom staat Marcus Aurelius in ons kantoor aan het hoofd van de vergadertafel. Hij kijkt toe, zwijgt, maar inspireert.

Neem contact op

Marcus Aurelius Douwes, rechtsgeleerde

+31(0)45 208 0135

 

Of bij spoed: dan moet U terug naar de Romeinen
kantoor@bedaux.org