Skip to main content

Zakelijk geschil

Eén van de vele toepassingen van mediation is het wegnemen van conflicten op zakelijk gebied. Conflict mediation op business niveau heeft onder andere betrekking op conflicten die betrekking hebben op een overname van een organisatie, een fusie tussen twee bedrijven, reorganisaties, contractuele verplichtingen of andere zaken die gerelateerd zijn aan het ondernemingsrecht. Dit soort bedrijfsconflicten kunnen binnen één organisatie of tussen meerdere organisaties voor komen.

Zakelijke samenwerkingsproblemen zijn vaak complex en daarom ondersteunen wij graag vroeg in het oplossingstraject om het juiste traject te kiezen en om conflicten niet verder te laten escaleren. Al onze zakelijk mediators hebben ruime zakelijke en juridische kennis en ervaring en wij zorgen ervoor dat de mediator die past bij de specifieke achtergrond en problematiek van de partijen wordt ingezet.

Ook zakelijke conflicten ontstaan tussen personen. De personen achter een bedrijf kunnen strijdige belangen hebben die een conflict veroorzaken. Alle aspecten die u als ondernemer of bedrijf tegenkomt, leiden mogelijk tot een conflict. Een mediator gespecialiseerd in de zakelijke markt, kan u helpen dit geschil te beslechten. Onze zakelijke mediators hebben geregeld specifieke kennis over de achtergrond van uw conflict. Zo kennen zij de problematiek en kunnen zij u gericht helpen uw conflict te beslechten, met behoud van relatie, kostenefficiënt en doelgericht.

Wij helpen u graag verder