Skip to main content

VvE recht

VvE recht is een specialistisch onderdeel van het vastgoedrecht. U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over de Vereniging van Eigenaren. Wij staan met regelmaat zowel de bestuurders als de individuele leden van de Vereniging van Eigenaren bij. Dat kan zijn bij de kantonrechter maar ook in de vergadering. Wij helpen u graag verder.

Specifiek voor het VvE recht is de beslissingsbevoegdheid van de verschillende organen binnen de VvE. Een ander punt van aandacht zijn de bijzonder korte termijnen in het procesrecht. Wanneer u bijvoorbeeld een besluit van de VvE wilt laten vernietigen, dient u binnen één maand een vordering in te stellen bij de rechtbank, op straffe van verval van dat recht.

In de regel heeft een VvE een rechtsbijstandverzekering. Mocht de VvE een gespecialiseerde advocaat VvE recht willen inschakelen dan is het goed mogelijk dat de rechtsbijstandsverzekeraar de rekening betaalt.

 

Andere specifieke aandachtspunten bij VvE recht zijn:

 • Nietige of vernietigbare besluiten
 • VvE bijdrage
 • Huishoudelijk reglement
 • Splitsingsreglement
 • Toestemming voor verbouwingen
 • Onderhoud
 • Bijstortingen
 • Gebruik gemeenschappelijke gedeelten
 • Vervangende machtiging kantonrechter
 • Vertegenwoordiging binnen de VvE
 • Ontslag van het bestuur
 • Aansprakelijkheid

Wij helpen u graag verder