Skip to main content

Scheiden

Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?
Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken.

Één of juist twee advocaten?
Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan heeft u een advocaat mediator nodig. Deze inventariseert de wensen, stelt een convenant en eventueel ouderschapsplan op en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U hoeft zelf dan niet naar de rechtbank. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Ieder een eigen advocaat
Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner geen enkele haast heeft om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. U vertrouwt uw partner niet, u heeft steeds ruzie, of u heeft niet genoeg kennis van zaken om te onderhandelen met uw partner. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om voor u op te komen.

Naar de rechtbank
Uw advocaat dient een verzoekschrift echtscheiding in bij de rechtbank. Uw partner ontvangt via een deurwaarder een kopie van dit verzoek. Hij of zij moet dan zelf met behulp van een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Daarna wordt een mondelinge behandeling gepland bij de rechtbank. Wij zorgen dat we daar goed op zijn voorbereid en gaan samen met u de confrontatie aan.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de zorgverdeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. Voor u is het fijn als de rechtbank een beslissing geeft over al deze zaken waar u met uw partner niet uit kunt komen.

Zo’n procedure duurt enkele maanden. Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed iets geregeld moet worden, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Informatie
Onze advocaten kunnen u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding dan wel wanneer u beiden besluit om ieder een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Onze aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Mediation

U kunt echter ook sámen kiezen voor mediation, waarbij de neutrale en onafhankelijke mediator het scheidingsproces begeleid. Kijk voor meer informatie bij: mediation bij scheiden.

Belangrijkste is dat u uw relatie altijd op een verstandige manier beeindigd.

De belangrijkste verschillen tussen een advocaat en een mediator:

Advocaat mediator

 • overleg onder begeleiding
 • afspraken maken onder begeleiding
 • communicatie direct met elkaar
 • juridische en emotionele ondersteuning
 • sommige verzekeraars vergoeden tot €3000,– mediationkosten
 • lagere kosten
 • snellere procedure
 • U hoeft niet zelf naar de rechtbank
 • Beter overleg over de zorg voor kinderen

Een eigen advocaat

 • overleg onder begeleiding
 • geen overleg
 • niet zelf afspraken met je ex maken
 • communicatie via advocaat
 • juridische ondersteuning
 • (mogelijk) langere juridische trajecten
 • Je advocaat is partijdig en werkt alléén voor jou

Wij helpen u graag verder