Bedaux Advocaten
Valkenburgerweg 54
6419 AV Heerlen
T +31 (0)45 5711999
F +31 (0)45 5711985
E kantoor@bedaux.org

De samenwerking met uw advocaat

De informatie op deze site is vrijblijvend informatief maar ook bedoeld voor cliënten met lopende zaken. Het kan zijn dat Uw zaak afwijkt van deze slechts summiere en algemene informatie.

Een ervaren advocaat heeft de meest voorkomende juridische geschillen in alle toonaarden bezongen. Zonder juridische begeleiding kan een geschil zich ontwikkelen in meerdere varianten waarbij onjuist, niet op tijd, te laat dan wel onvolledig wordt gereageerd.

Gebruik makend van deze ervaring en kennis kan de advocaat U uitleggen wat U wel en wat U niet kan doen. Een dergelijk advies kost weliswaar geld maar is relatief goedkoper dan achteraf procederen.

In het algemeen verdient het aanbeveling Uw advocaat om advies te vragen in een zo vroeg mogelijk stadium. Ook hier geldt het adagium: "voorkomen is beter dan genezen". Dat geldt zeker ook voor bedrijven.

De bemiddeling van een advocaat is erop gericht om een procedure te voorkomen met de juiste brief op het goede moment op de goede plek. De advocaat zal proberen U zoveel mogelijk tijd, kosten en ergernis te besparen.

Het advies van een advocaat kan vaak binnen zeer korte tijd tot stand komen. Binnen het uurtarief van de advocaat behoren ook de werkzaamheden van de secretaresses. Dit geldt niet voor de juridisch medewerkers(ters) waarvoor een laag tarief wordt gehanteerd (zie menu Tarieven).

De meeste fouten in een geschil worden gemaakt in de beginperiode zonder bijstand van de advocaat.

Iets dat men in het begin verkeerd of niet doet is later moeilijk te corrigeren. Een voorbeeld daarvan is het laten verlopen van een fatale termijn. Voorbeelden van dergelijke termijnen zijn:

  • Vordering tot nakomen van een verbintenis ( bijvoorbeeld schadevergoeding): 5 jaar vanaf tijdstip dat benadeelde bekend is geworden met zijn schade en de persoon die de schade heeft veroorzaakt;
  • Bezwaarschrift tegen een beschikking van UWV, Gemeente, provincie, overheid: 6 weken;
  • Hoger beroep tegen een civiel vonnis: 3 maanden;
  • Hoger beroep tegen een strafvonnis: 2 weken middels akte op te maken bij griffie;
  • Hoger beroep tegen kort geding vonnis: 4 weken;
  • Verzet tegen vonnis na betekening indien men niet is verschenen in een procedure, waarvoor men wel is opgeroepen: meestal 4 weken.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de persoon Mr RMWH Bedaux:

Over Mr R.M.W.H. Bedaux

Bedrijf en advocaat

Ook wij zijn ondernemer. Wij wensen dat onze advisering en rechtsbijstand voor de cliënt/het bedrijf zoveel mogelijk winst oplevert en niet alleen geld kost.

De meeste successen en meest bespaarde bedragen komen juist in het bedrijfsleven voort door op het goede moment vooraf in de onderhandelingen het juiste advies te verkrijgen. Ook kan bij het opstellen van contracten en/of voorafgaande aan het ondertekenen grote problemen voor de toekomst worden voorkomen. Het is beter een advocaat vooraf te laten kijken naar de omvang van die toekomstige verbintenissen. Hij kan U uitleggen welke risico's aan de te tekenen overeenkomst zijn verbonden.

In een aantal gevallen verdient het aanbeveling om de advocaat de onderhandeling te laten afronden, juist ter voorkoming van problemen in de toekomst.

In het algemeen verdient het voorkeur dat U Uw advocaat kiest als Uw vaste vertrouwenspersoon, die Uw bedrijf ook in de praktijk kent en weet heeft van de meest voorkomende problemen. Indien U en/of Uw bedrijf nog geen cliënt zijn dat wel willen worden dan kunt U contact opnemen voor een vrijblijvende kennismaking al dan niet gecombineerd met een kosteloos bezoek aan Uw bedrijf.

De relatie tussen advocaat en cliënt is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De juistheid van mededelingen aan de wederpartij en rechter is natuurlijk afhankelijk van de juistheid van de gegevens die de cliënt verstrekt. De cliënt dient actief mee te werken aan het verzamelen en verstrekken van de juiste gegevens.

Het advies van een advocaat kan vaak binnen zeer korte tijd tot stand komen. Binnen het uurtarief van de advocaat behoren ook de werkzaamheden van de secretaresse. Dit geldt niet voor de juridisch medewerkers(ters) waarvoor een ander tarief wordt gehanteerd (zie menu Tarieven).

De meeste fouten in een geschil worden gemaakt in de beginperiode zonder bijstand van de advocaat.