Bedaux Advocaten
Valkenburgerweg 54
6419 AV Heerlen
T +31 (0)45 5711999
F +31 (0)45 5711985
E kantoor@bedaux.org

Mr R.M.W.H. Bedaux

Mr R.M.W.H. Bedaux had een wiskundige vooropleiding en heeft op jonge leeftijd getwijfeld tussen de studierichtingen econometrie, rechten en/of medicijnen. Aanvankelijk is voor econometrie gekozen en ondanks het behalen van alle benodigde tentamens tot en met kandidaatsniveau volgde de omschakeling naar de rechtenstudie, die cum laude (gem. 8) werd afgewikkeld. In militaire dienst is Mr R.M.W.H. Bedaux een jaar werkzaam geweest als operatie-assistent in een burgerziekenhuis.

Na de rechtenstudie heeft Mr R.M.W.H. Bedaux vijf jaren een hogere bestuursfunctie vervuld laatstelijk als waarnemend secretaris van een gewest. In dat kader was hij juridisch ook werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuhygi´┐Żne en bestuursrecht.

Vanaf 1979 is Mr R.M.W.H. Bedaux werkzaam als advocaat en procureur te Heerlen. De merkwaardige mix aan vooropleidingen en ervaringen hebben er toe geleid dat zijn interesse van begin af aan lag in alle rekenkundige aspecten van het recht zowel op het gebied

van bestuursrecht, schadevergoedingsrecht in het algemeen, onteigeningen, schadevergoedingen bij ontslag en steeds meer op het gebied van schadevergoeding bij personenschade.

Het kantoor groeide tot vier advocaten en zou verder zijn gegroeid ware het niet dat Mr R.M.W.H. Bedaux ervoor heeft gekozen om zelf als advocaat werkzaam te blijven en niet te worden opgeslokt in het management van zijn eigen organisatie.

Mr R.M.W.H. Bedaux heeft enkele rekenkundige modellen ontwikkeld op het gebied van schadevergoedingsrecht en was verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en gaf in dat kader les op het gebied van de onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan advocaten in opleiding. De syllabus op het gebied van schadevergoedings-recht is als onderdeel van deze website in vereenvoudigde vorm opgenomen.